ORE STRANDPARK

 

Fotos            Kørevejledning            Links            Kontakt 


 

Forside

Generalforsamling

Ny Email adresse

Tider for græsslåning, 
brug af motorsav, m.v.

Bål på fællesareal

Vedligeholdelse af badestranden

Både på stranden

Regnskab/budget

Om Grundejerforeningen

Deklaration

Lokalplan

Renovation

Her finder du informationer og nyheder fra Ore Strandpark

 

 

Ny Email adresse til bestyrelsen

Bestyrelsen vil fremover kunne træffes på Email adressen: bestyrelse@orestrandpark.dk

 


 
Tider for græsslåning, brug af motorsav, mv.

Det henstilles til grundejerne i Ore Strandpark at støjende brug af maskiner, herunder motorplæneklippere, kædesave og lign. kun foretages i tidsrummet 9:00-12:00 og 14:00-18:00.

Altså henstilles det, at man bl.a. ikke slår græs før efter 9:00 om morgenen og ikke efter 18:00 om aftenen. Endvidere henstilles det, at man friholder frokostperioden 12:00-14:00 for motorstøj.

 


 

Bål på fællesareal

Der på KUN  henlægges haveaffald på bålet - og ikke affald fra husbyggeri, træstammer, rødder og lign. 

Bestyrelsen henstiller desuden til, at der kun lægges på bålet i perioden 1. oktober-31 marts, derefter sørges for afbrænding. Undtaget er 1 uge for Skt. Hans festen.

Husk, at bålet skal "stakkes" op og ikke bredes ude over hele fællesarealet.

 


 

Badestranden

Hvert år i maj opfordres medlemmerne til at deltage i strandrensningen. der indkaldes ved opslag i skabet på alleen, via emails og på dette website.

Formålet er at fjerne tang og vinterens efterladenskaber fra stranden, renset badebroen så stranden er klar til en god sommer. Desuden genopsættes badetrapper. Der plejer at være pænt fremmøde til dette frivillige arbejde, der normalt tager et par timer.

 


 
Både på stranden

Både der ligger på stranden eller i vandet ved broen skal være forsynet med ejerens husnummer, således at man i nødstilfælde kan kontakte ejeren.